NazivKnjigeBooks
OpisZbirka elektroničkih izdanja raritetnih knjiga iz zbirke starih knjiga i rukopisa Rara, zavičajne zbirke Zagrabiensia te drugih zbirki Gradske knjižnice i Knjižnice Božidara Adžije.Collection of electronic editions of valuable and rare books from the Rare Books and Manuscripts Collection RARA, the Local History Collection Zagrabiensia and other collections of the City Library and Božidar Adžija Library.
  
Koncept Zbirka
rrep

≈ 153  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
19996 | Glasoviti Hrvati prošlih vjekova : niz životopisa : sa sedam slika / Ivan Kukuljević - Sakcinski
19904 | Slike iz rudstva : kulturno-prirodopisne crtice : sa 41 slikom i jednom geografijskom kartom / napisao Mijo Kišpatić
19997 | Znamenite žene u povjesti i pričama / sastavila Marija Jambrišak
20005 | Znamenite žene iz priče i poviesti / sastavila Marija Jambrišakova
20033 | Zemljopis pokrajinah ilirskih iliti Ogledalo zemlje, na kojoj pribiva narod ilirsko-slavjanski sa opisanjem berdah, potokah, gradovah i znatniih mestah polag sadanjeg stališa, s kratkim dogodopisnim dodatkom i priloženim krajobrazom iliti mapom / od Dragutina Seljana
20018 | Pripoviesti iz hrvatske poviesti / napisao Vjek. Klaić
20031 | Početak, naprědak i vrědnost literature ilirske : s kratkim geografičko-statističkim opisom ilirskih deržavah / od Dragutina Seljan
19905 | Slava Anti Starčeviću : spomen-listak prigodom odkrića njegovog nadgrobnog spomenika u Šestinah 11.X.1903.
20017 | Slovo uz priznanicu zaslugah jedinodušno podieljenu dru. Ljudevitu Gaju od članovah sabora trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od 18. veljače 1866 s nastavkom od 10. svibnja 1867.
20024 | Izvješće o zagrebačkom potresu 9. studenoga 1880. : (sa zemljovidom, 6 fotografija, 9 u tekst utisnutih slika i 7 tablica) / sastavio Josip Torbar