NazivNotni zapisiPrinted music
OpisZbirka elektroničkih izdanja notnih zapisa iz zaštićenog fonda Glazbenog odjela Gradske knjižnice koji predstavljaju dragocjen izvor podataka u proučavanju glazbene tradicije Zagreba.Collection of electronic editions of printed music from the protected collections of the City Library's Music Department, a valuable source of information for understanding the music tradition of Zagreb.
  
Koncept Zbirka
rrep

≈ 57  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
18592 | Nikola Šubić Zrinjski : glasbena tragedija u 3 čina (8 slika) : op. 403 / glasbotvorio Ivan pl. Zajc ; po drami Teodora Körnera napisao Hugo Badalić ; priređeno po sladatelju za glasovir ujedno s pjevanjem i sa hrvatskim i talijanskim tekstom. Zagreb, [1884].
19142 | Hrvatska lira : sbirka popievaka u narodnom duhu : četvrta knjiga sabranih glasbotvorina / glasbotvorio F.S.Vilhar
18263 | Starohrvatske crkvene popijevke / ukajdio ih, harmonizovao i tekstove im priudesio Vjenceslav Novak
18579 | Balkanska vila : sbirka fantazija na osnovu hrvatskih, slovenskih, srbskih i bugarskih pučkih popjevaka : prvi svezak / glasbotvorio F. S. Vilhar-Kalski
19139 | Balade / glasbotvorio F. S. Vilhar-Kalski
18578 | Vienac pučkih jugoslavenskih melodija : op. 681 / udesio za glasovir Ivan pl. Zajc
18582 | Vienac hrvatskih pjesama : sbirka 50 izabranih hrvatskih popjevaka : za glasovir dvoručno i s riečima / udesio Franjo Jilek. Zagreb, [1894].
19140 | Bog i Hrvati : op.169 / glasbotvorio F. S. Vilhar ; spjevao August Harambašić
19138 | Hrvatska pjesmarica : sbirka popjevaka za skupno pjevanje / [priredio] Vjekoslav Klaić
18510 | Kitice cerkvenih pěsamah s napěvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos