Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured