Sokol : glasilo za tjelovježbu / izdavaju i uredjuju Andrija Hajdanek i Franjo Hochman.