O Vidriću : Književni petak, 30. 10. 1959., Radnički dom / govore Ivo Frangeš ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca
O Vidriću : Književni petak, 30. 10. 1959., Radnički dom / govore Ivo Frangeš ... [et al.] ; urednica Vera Mudri-Škunca