Moderno o modernoj : Književni petak, 17. 3. 1961. / govori Ivo Hergešić ; urednica Vera Mudri-Škunca
Moderno o modernoj : Književni petak, 17. 3. 1961. / govori Ivo Hergešić ; urednica Vera Mudri-Škunca