Spomen slovo o mučeničkoj smrti bana Petra grofa Zrinjskoga i Frane Krste Frankapana : na prvom svečanom komersu dne 9. svibnja 1906. što ga je gradjanstvu priredio / sastavio i čitao Ljudevit Zimpermann
Spomen slovo o mučeničkoj smrti bana Petra grofa Zrinjskoga i Frane Krste Frankapana : na prvom svečanom komersu dne 9. svibnja 1906. što ga je gradjanstvu priredio / sastavio i čitao Ljudevit Zimpermann