Uspomena na proslavu 40-godišnjice "Kola" u Zagrebu : zgrada "Kola" : dvorana "Kola" / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger
Uspomena na proslavu 40-godišnjice "Kola" u Zagrebu : zgrada "Kola" : dvorana "Kola" / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger