Organizacija Radničke komore za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb.
Organizacija Radničke komore za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb.