Portret žene u tamnoj haljini / G. Varga
Portret žene u tamnoj haljini / G. Varga