Veliki zagrebački potres 1880. u slikama
Vikica Semenski, objavljeno 22. ožujka 2022.

O zagrebačkom potresu od 9. studenoga 1880. godine digitalizirano je više izvješća iz zbirki Gradske knjižnice. Ovdje je, uz ilustracije iz izviješća Torbara i Prudnika, istaknuto nekoliko fotografija Ivana Standla koje su pohranjene u zbirci Zagrabiensia.

Fotografije Ivana Standla

Jezuitski trg

Jezuitski trg

Križni put na Ksaveru

Ksaver

Predij kanonika u Kustošiji

Kustošija

Crkva sv. Antuna, Stenjevec

Stenjevec

Crkva u Granešini

Granešina

Crkva sv. Vida, Kašina

Kašina

Ilustracije iz izvješća Maxa Prudnika (Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880.)

Katedrala (kripta i svetište)

Crtež 1

Crkva sv. Marka i crkva u Remetama

Crtež 2

Dvorac u Svetoj Heleni

Crtež 3

Plan Zagreba s označenim oštećenjima od potresa

Plan grada

Karta lokacija s najvećim oštećenjima od potresa

Karta potresa

Ilustracije iz izviješća Josipa Torbara ( Izvješće o zagrebačkom potresu 9. studenoga 1880..)

Karta s označenim lokacijama na kojima su zabilležena oštećenja od potresa

Torbar - karta potresa


*Vikica Semenski, prof. filozofije i komparativne književnosti, knjižničarska savjetnica, koordinatorica projekta Digitalizirana zagrebačka bašina