beta

O portalu

Portal Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba na svojim internetskim stranicama pruža pristup zbirkama digitalne i digitalizirane građe pohranjene u repozitoriju Knjižnica grada Zagreba.

Sadrži građu digitaliziranu u projektu Digitalizirana zagrebačka baština. Također, omogućuje pristup i drugim elektroničkim izdanjima Knjižnica građa Zagreba.

Digitalizirana zagrebačka baština

Knjižnice grada Zagreba započele su 2008. godine digitalizirati najvredniju građu svojih zbirki. Objavljuju ih u tematskim projektima te u zbirkama prema vrsti građe pod naslovom Digitalizirana zagrebačka baština. O odabiru građe za digitalizaciju brinu knjižničari odjela i zbirki, procjenjujući potrebe i interese korisnika te prioritete u zaštiti često posuđivanih primjeraka vrijedne i rijetke građe.

Svrha je projekata digitalizacije objavljivati elektronička izdanja izvornika koji predstavljaju razvoj grada, istaknute pojedince i ustanove, glazbu, književnost, kazališne i ostale kulturne i sportske događaje koji su obilježili život Zagreba te upoznavati čitatelje s pisanim i tiskanim dokumentima te audiovizualnom građom koja svjedoči o povijesti grada i potrebi da se njegovo postojanje prati, bilježi i prezentira.

Građa se skenira prema preporukama Ureda za digitalizaciju nacionalne baštine (400 dpi, 24-bitna boja) i izrađuju se tzv. arhivske matrice u nekomprimiranom TIFF formatu koje se čuvaju bez dodatnih intervencija ili obrade slike. Iz arhivskih matrica se izrađuju korisničke kopije u formatu JPEG i drugim formatima po potrebi, a potom se dodatno obrađuju za prikaz na mreži. Za zvučnu građu su master datoteke izrađene u WAV formatu i potom je izvršena konverzija u MP3 format (kompresija 224 kbps). Zvučne snimke su pročišćene od šumova koji su u analognim snimkama uvijek prisutni, a obavljeno je i niveliranje, odnosno ujednačavanje glasnoće zvučnih zapisa.

Knjižnice grada Zagreba svaku objavljenu digitalnu reprodukciju obrađuju kao novo izdanje u drugome mediju, elektroničkom. Građa je zbirke katalogizirana i klasificirana u strojno čitljivom formatu UNIMARC. Zbirka digitalizirane baštine Zagreba sastavnica je Europeane, portala digitalne knjižnice europske kulturne baštine.

Mrežni katalog Knjižnica grada Zagreba omogućava pronalaženje bibliografskih zapisa i izravan pristup cjelovitom sadržaju traženog primjerka građe iz knjižnične zbirke elektroničkih izdanja Digitalizirana zagrebačka baština.