PrezimeŠtoos
ImePavao
Godina rođenja-smrti1806-1862
Godina rođenja10. 12. 1806
Godina smrti30. 03. 1862
Mjesto rođenjaDubravica
Mjesto smrtiPokupsko
Zanimanjeknjiževnik
AfilijacijaHrvatski književnik
  
Koncept Osoba
rrep

≈ 8  Povezani objekti

rreprreprreprreprrep
18525 | Pěsmarica : sbirka I: pěsme domorodne / izdane po D.R. i L.V.
18590 | Mali hrvatski deklamator : sbirka pjesama za mladež / sastavio i s uvodom o deklamaciji popratio Josip Milaković
18510 | Kitice cerkvenih pěsamah s napěvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos
18526 | Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
18460 | Album hrvatskih pjesama : sbirka hrvatskih popjevaka = Album des melodies croates : collection des chansons croates / za glasovir priredio i svojim učenikom za naukovnu porabu sastavio Ante Stöhr
rrep
19870 | Osnova Matice ilirske / od ravniteljstva družtva čitaonice ilirske zagrebačke