NazivIlirciIllyrianists
OpisProjektom Ilirci želi se sustavno predstaviti raritetna izdanja istaknutih predstavnika ilirskog pokreta i skrenuti pažnja da su ilirci u novijoj hrvatskoj kulturi odigrali ključnu ulogu sustavnim poticanjem pisanja književnih djela, istraživanjem hrvatske povijesti, umjetnosti i znanosti te osnivanjem ključnih institucija Matice ilirske i Hrvatskog gospodarskog društva.
  
rrep

≈ 36  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
20017 | Slovo uz priznanicu zaslugah jedinodušno podieljenu dru. Ljudevitu Gaju od članovah sabora trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od 18. veljače 1866 s nastavkom od 10. svibnja 1867.
20033 | Zemljopis pokrajinah ilirskih iliti Ogledalo zemlje, na kojoj pribiva narod ilirsko-slavjanski sa opisanjem berdah, potokah, gradovah i znatniih mestah polag sadanjeg stališa, s kratkim dogodopisnim dodatkom i priloženim krajobrazom iliti mapom / od Dragutina Seljana
20031 | Početak, naprědak i vrědnost literature ilirske : s kratkim geografičko-statističkim opisom ilirskih deržavah / od Dragutina Seljan
19871 | Proglas : Teče evo dvadeset i osma godina, kako smo s Narodnim novinama i Danicom ... / Dr. Ljudevit Gaj
20028 | Poziv k predbrojenju za drugu polovinu VI. godišta Ilirskih Narodnih Novinah i Danice ilirske / Ljudevit Gaj
20027 | Proglas za pervu polovinu deveto-godišnjega tečaja 1843 Narodnih ilirskih novinah i Danice ilirske
19895 | Slava visokoučenomu i mnogo počitanomu gospodinu Ljudevitu Gaju
19870 | Osnova Matice ilirske / od ravniteljstva družtva čitaonice ilirske zagrebačke
19903 | Sbirka nekojih rěčih, koje su ili u gornjoj ili u dolnjoj Ilirii pomanje poznane / Redaktor, i V.: Dr. Ljudevit Gay
19773 | Slovnik umjetnikah jugoslavenskih / od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga