Povezani zapisi:

Nazivsitni tisak
OpisTiskovine malena opsega proizvedene za specifičnu uporabnu svrhu, sadržaj kojih je vezan uz neki događaj ili predmet interesa (pozivnice, ulaznice, obavijesti, osmrtnice, letci, plakati, iskaznice i sl.). Naziva se i efemernom građom, zbog prolazne i kratkotrajne upotrebljivosti sadržaja. Hrvatska enciklopedija online http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=56268
  
rrep
 
23 (1-10)
NaslovJosip Haydn i njegov oratorij Stvaranje svijeta (Schöpfung) : izveden u hrvatskom zem. kazalištu u Zagrebu dne 19. i 21. svibnja 1909. po hrvatskom pjevačkom društvu "Kolo" u Zagrebu pod ravnanjem svoga zborovodje g. Antuna Andela
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1909.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2008
  
rrep
1
NaslovKotrigi, illiti zapovedi voinichke vu taboru szlavnoga horvaczkoga orszaga / pod commandum, illiti zapovedjum preszvetloga nyih excellencie goszpodina groffa Josefa Esterhazia, Kralyevsztvin Dalmatinszkoga, Horvaczkoga, y Szlovenszkoga bana, plachnem, y krainszkem vu Javorniu szkup zpravlyenem junakom dneva trinaisztoga meszecza Juliussa, leta jezero szedem szto trideszeti y szedmoga ochituvani, y z-priszegum potvergyene.
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1737.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2009.
rrep
2
NaslovMatinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1891
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2008
rrep
3
NaslovPozivnica : Hrv. pjev. družtvo
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1870.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2012
rrep
4
NaslovPozivnica k ljetnoj zabavi što ju priredjuje hrv. pjevačko družtvo "Kolo" uz sudjelovanje glasbe c. kr. pješ. pukovnije Grofa Jelačića br. 69. u nedjelju dne 10. srpnja 1881. kod "Kamenitog stola"
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1881.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2012
rrep
5
NaslovPozivnica na koncert što ga priredjuje hrv. pjevačko družtvo "Kolo" uz sudjelovanje glasbe c. kr. pješ. pukovnije grofa Jelačića br. 69. u bašći svratišta "K caru austrijskomu" u utorak 10. kolovoza 1880
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1880.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2012
rrep
6
NaslovPravila "Knjižnice kr. i slob. grada Zagreba" / Knjižnica kr. i slob. grada Zagreba
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1907.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2009.
rrep
7
NaslovProgram koncerta što ga priređuje mladež kr. dolnjogradske gimnazije u Zagrebu dne 24. studenoga 1897.
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1897.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2008.
rrep
8
NaslovProgram prvoga svečanoga koncerta što ga daje hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo" dne 3. svibnja 1875. na korist "Umjetničkom domu" u Zagrebu u Redutnoj dvorani / Hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo"
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1875.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2012
rrep
9
NaslovProgram svečanoga koncerta "Večer Lisinskova" : dne 15. prosinca 1893. / Hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo" u Zagrebu ; sborovi i koncertom ravna družtveni artistički ravnatelj Nikola Faller, orkestrom c. i kr. pukovnije nadvojvode Leopolda br. 53. kapelnik Josip Dvor[ž]ak
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog oko 1893.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2008.
rrep
10
23 (1-10)