U slavu Josipa Jurja Strossmayera, začetnika hrvatskoga sveučilišta