Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra