19. Viteška ljubav – Duet trubadura i dvorske dame