Portret djeteta sa slamnatim šeširom / Mosinger ; [izradio] Artistički zavod Mosinger
Portret djeteta sa slamnatim šeširom / Mosinger ; [izradio] Artistički zavod Mosinger