Ružmarinke : sbirka odabranih melodija hrvatskoj i slovenskoj mladeži : za glasovir u lahkoj udesbi / priredio F. S. Vilhar
Ružmarinke : sbirka odabranih melodija hrvatskoj i slovenskoj mladeži : za glasovir u lahkoj udesbi / priredio F. S. Vilhar