O piscu Stanislavu Šimiću : Književni petak, 28. 10. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Milivoj Slaviček ; urednica Vera Mudri-Škunca
O piscu Stanislavu Šimiću : Književni petak, 28. 10. 1960., Radnički dom, dvorana H / govori Milivoj Slaviček ; urednica Vera Mudri-Škunca