Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič
Striboriv lis / Ivanka Brlič-Mažuranič