Bludilištni pravilnik : Gradsko poglavarstvo u Zagrebu 16. travnja 1899. / Gradski načelnik Mošinsky
Bludilištni pravilnik : Gradsko poglavarstvo u Zagrebu 16. travnja 1899. / Gradski načelnik Mošinsky