Svojim visokim zaštitnikom k novom lětu 1845. / Najpokornii Mihalj Jurišić, raznosilac nar. novinah.