Proslov u slavu Lisinskoga prilikom predstave prve hrvatske opere Ljubav i zloba u Hrv. nar. kazalištu dne 21. listopada 1871. / sastavio ga A. Šenoa
Proslov u slavu Lisinskoga prilikom predstave prve hrvatske opere Ljubav i zloba u Hrv. nar. kazalištu dne 21. listopada 1871. / sastavio ga A. Šenoa