Prikazano 826-850 od 905 zapisa
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
826
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
827
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
828
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
829
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
833
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1898. / sastavio gradski gradjevni ured
837
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
Nacrt grada Zagreba : 1878. / sastavio gradski gradjevni ured
838
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
Na domaćem ognjištu : list za porodicu / uredile Marija Jambrišak i Jagoda Truhelka
840
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
Mirogoj - Arkade / Ivan Standl
841
Matinee Otona Žerta : dvorana
Matinee Otona Žerta : dvorana "Kola", dne 5. srpnja 1891. : program
842
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
Malo zercalo naroda slavjanskoga : (izvadjeno iz slovačke čitanke) / [JKS].
844
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
Mali katekizam za velike ljude : (Mit deutscher Uebersetzung von R. v. Zlatarović.)/ od Dragutina Rakovca.
845
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
Mala zorna obuka sa hrv., njem., i franc. riječima
846
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
Ljubica : izvorna vesela igra iz zagrebačkog života : u tri čina / August Šenoa
847
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
Ljubav i zloba : prva hrvatska opera : u dva čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči dra. Dimitrije Demetra
848
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
Kr. primaljsko učilište i Zemaljsko rodilište u Zagrebu od godine 1877. do godine 1896. / sastavio Ant. Lobmayer
850