Povratak
Kazališni almanak : za godinu ... / uredila i izdala Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
#PoglavljeNaslovAutor
#PoglavljeNaslovAutor
1.Predgovor
2.Kazališna kronika 1874—1894.Andrić, Nikola
3.Beletristika
4.Hrvatskoj ThalijiHarambašić, Augustin
5.Pensees - I. Nikoljski darGjalski, Ksaver Šandor
6.II. Arabeska u album
7.III. Priča o dugu i kratku kaputu
8.ExcelsiorStjepan Miletić
9.Lovor-vijenac
10.Pouka
11.Prvi hrvatski operni tenorFr. Š. Kuhač
12.O hrvatskom narodnom koluMilivoj Šrepel
13.O narodnim glumama u HercegoviniIvan Souvan
14.Glumčeva umjetnostNikola Andrić
15.Hrvatsko zemaljsko kazalište
16.Iskaz aboniranih loža u hrv. zem. kazalištu god. 1894/5.
17.Pregled svih predstava prikazivanih od 1. rujna do 31. prosinca god. 1894.
18.Gostovanja na našoj pozornici od 1. rujna do 31. prosinca 1894.
19.Uprava Hrvatskog zemaljskog kazališta
20.Dramski glumci i njihove adrese
21.Operni glumci
22.Zborno osoblje
23.Balet
24.Pomoćno osoblje
25.Statiste
26.Radnici
27.Ulazne cijene
28.Novine koje donose referate o predstavama hrv. zem. kazališta, te imaju svoja stalna sjedišta
29.Mirovinski zavod članova hrvatskog zemalj. kazališta.
30.Bolnička zadruga članova hrvatskog- zemaljskog kazališta