Povratak
Hrvatski dom : zabavnik hrvatske omladine za godinu ...
#PoglavljeNaslovAutor
#PoglavljeNaslovAutor
1.Za godinu 1876.
2.Postanak i život "Hrvatskoga doma"Odbor
3.Pjesme
4.Radak : vojvoda bosanskiGjuro Arnold
5.U Jurjevcu : tri elegijeHugo Badalić
6.Bolje grob - nego rob : po narodnoj pričiBogomir Brleković
7.U sobici mojoj sjedim ...Jovan Hranilović
8.Oj leti moja pjesmice!...
9.Ja te vidjeh djevojčice...
10.Moje sunce, moja zviezdo!...
11.More ; Mojoj PeriRikard Jorgovanić
12.U sjeni paome ...
13.Spominjanje ; NoćjuJosip Karlović
14.Tvoje imeTomislav Maretić
15.SpominjanjeTomislav Maretić
16.Moje kletve ; BojazanTomislav Maretić
17.Da li sbilja, da li san?Tomislav Maretić
18.Moje pjesni ; RazkrštajPetar Marković
19.Kad te dušo...; Pogledam li...; CvietakHinko Reylein
20.UspomeniMirko Turić
21.Pripovjedke
22.Ljubav na odru : novelaod Rikarda Jorgovanića
23.Djehad-čaušod Svetislava Mylarova
24.Gospodin "Toništanečini" ili Divlje meso na jeziku : pripovjetka Mirka Turića
25.Matematične progresije : arabeskanapisao Ivan Vončina
26.Pouka
27.Spomen na Dimitra Zvonimira, kralja hrvatskoganapisao Andrija Jagatić
28.Spljet i njegova okolicanapisao Ivan Milčetić
29.Crtica iz Medjumurjanapisao Stjepan Mlinarić
30.Pobratimstvo u narodnoj pjesminapisao Aleks. Mihajlo Pavković
31.Svjetlucanje moranapisao Ljudevit Rossi
32.Povjestne crtice iz druge polovice prošloga stoljećabnapisao Vj. Špinčić
33.Kazalo
34.Za godinu 1877. : godina II.
35.Kazalo
36.Dvie tri o družtvu "Hrvatski dom"Odbor
37.Pjesme
38.Moj biser ; Naša ljubavDragutin Becić
39.Prognana PoljakinjaDragutin Didolić
40.Uzdarje roduJosipa Horvatova
41.Zlatan krstJovan Hranilović
42.Ljubav i pjesma ; Bogu
43.Zvonimir
44.Prvim ljubicamMirko Jelinčić
45.Zviezda večernjicaIvan Kamenar
46.Krvavi angjeoAntun Kovačić
47.Vesele balade
48.PirJosip Kozarac
49.Ribarica Stana
50.Svetac
51.Blago roduTomislav Maretić
52.Strah od mjesečeve pomrčine : pripoviest staroga Vodomrzića
53.Mladi učitelj ; Sveta tajnaPetar Marković
54.Nagodba ; Liepa si mi...
55.Kruna ; Čemu pjesnik?
56.SpomenMilka Pogačićeva
57.Liepo li ga zaludiše! . vesela igra u jednom činunapisao Ferdo Müller
58.Diplomatska poslanstva : komedija u tri činanapisao Ivan Vončina
59.Pripoviedke
60.Ljubljanska katastrofaAntun Kovačić
61.Ljubav iz osvetenapisala Milka Pogačićeva
62.Čovjek, sin naravi!piše Frane s'pod Bršljanovca
63.Nešto o veličini i starosti biljapiše Mate Mandić
64.Kako valja čitati pjesnike : a napose Marulićeva "Juditha"piše Ferdo Müller
65.O ideji narodnostipiše Jakov Radošević
66.Za godinu 1878. : godina III.
67.Hrvatski dom
68.Hrvatska lira : crtice i postanku i dosadašnjem radu sveuč. pjev družtvaJosip Zulechner
69.Velebit : družtvo hrvatskih djaka u Beču od g. 1874. do g. 1987.Drag. Neumann
70.Hrvat : akademičko družtvo u PraguA. Mohorovičić
71.Pjesme
72.Život i ljubavAl. Benak
73.Omladini hrvatskojI. Despot
74.SanMiloslav Grabarić
75.Zlatan vlasJanko Kamenar
76.Domovini ; Svem je uzrok dragaNikola Kokotović
77.ŽeljaMilka Pogačić
78.Starica ; Na grobu
79.Pripoviedke
80.Čovjek bez srdcanapisao Rikard Jorgovanić
81.Prekasno!napisao Ivan Vončina
82.Pouka
83.Kopar i okolica munapisao Branislav Brežki
84.Nekoliko godina borbe Hrvata sa Turci : od pada Sisak : (1566-1576)napisao Dane Grubor
85.O Homerunacrtao Ernest Kante
86.Hrvati od Gaja do godine 1850. : kulturno-istorijski i književni pregledIvan Milčetić
87.Iz Karlovca preko Rieke u Gospićnacrtao Z.
88.Hrvatska narodna zadaćarazmotrio drd---čić
89.Dušan Kotur : životopisne crticenapisao Žalidrug
90.Kazalo
91.Prijateljem "Hrvatskoga doma"Uprava "Hrvat. doma"
92.Popis predplatnika i predbrojnika na zabavnik "Hrvatski dom" : za godinu 1878.
93.Za godinu 1880. : godina IV.
94.Sadržaj
95.LjetopisOdbor
96.Članovi Hrvatskog doma god. 1879/80.
97.Pjesme
98.Naša ljubavMIrko Adamović
99.Zapivied ; Nekad i sadaMirko Adamović
100.Moje pjesme ; I viekom ćeš moja biti!Dragutin Becić
101.Andriji Kačiću ;Nikoli ZrinskomuI. Despot
102.Matiji Gubcu ; Angjeoska pjesmaI. Despot
103.Jad slavuljaPavao Goršić
104.San i javaKrunoslav Kuten
105.Bajramska nevjestaSt. Miholić
106.HrvatomMilka Pogačić
107.SumnjaJosip Radić
108.Tri proscaJosip Radić
109.Poslanica dragoj ; Pitanje i odgovorNikola Sanjković
110.Vjera i nevjeraV. V. Vuletić
111.Viek ljubavi ; Za domovinuV. Žarko
112.Pripoviedke
113.Skroman životnapisao Zvonimir Zagrebčanin
114.Osveta : istiniti dogodjaj iz ovoga viekanapisao K. želimir
115.Pouka
116.Sbor duhovne mladeži zagrebske : povjesno-književna crtica kčnapisao Vjekoslav Homotarić
117.Iz Poljicapiše Iv. Matešan
118.Matija Mesićnapisao Ivan Broz