Portret žene s dječakom / G. & I. Varga
Portret žene s dječakom / G. & I. Varga