Portret mlade osobe u tamnom kostimu / A. Brauner ; [izradio] A. Brauner - fotografički artistički atelier za modernu fotografiju
Portret mlade osobe u tamnom kostimu / A. Brauner ; [izradio] A. Brauner - fotografički artistički atelier za modernu fotografiju