Portret dame s dvjema djevojčicama / M. Merćep ; [izradio] Atelie M. Merćep
Portret dame s dvjema djevojčicama / M. Merćep ; [izradio] Atelie M. Merćep