Portret muškarca s dječakom u bijelim hlačama / H. Fickert ; [izradila] Poslovnica svetlo slikah Herrmana Fikerta u Zagrebu
Portret muškarca s dječakom u bijelim hlačama / H. Fickert ; [izradila] Poslovnica svetlo slikah Herrmana Fikerta u Zagrebu