Kitice cerkvenih pěsamah s napěvi / za razne prigode sastavio Pavao Stoos