Portret Ivana Kukuljevića Sakcinskog / I. Standl
Portret Ivana Kukuljevića Sakcinskog / I. Standl