Na koncu g. 1842. : (Pěsma za jedan mužki glas, sa sprovodjenjem zveke od škudah i cvancikah.) / Miško jurišić ilirski novinonoša