Osnova gradjevnoga reda za slob. i kralj. glavni grad Zagreb / sastavio gradski viećnik Adolf Hudovski po nalogu gradskoga načelnika Adolfa Mošinsky-a
Osnova gradjevnoga reda za slob. i kralj. glavni grad Zagreb / sastavio gradski viećnik Adolf Hudovski po nalogu gradskoga načelnika Adolfa Mošinsky-a