Na uspomenu presvětlomu gospodinu baronu Josipu Jelačiću Bužimskomu, perve banske narodne graničarske regimente pukovniku (P. N.) prigodom njegovog dolazka u Pokupsko / od Pavla Štoosa
Na uspomenu presvětlomu gospodinu baronu Josipu Jelačiću Bužimskomu, perve banske narodne graničarske regimente pukovniku (P. N.) prigodom njegovog dolazka u Pokupsko / od Pavla Štoosa