Visokoblagorodnomu i presvetlomu ... Nikoli Zdenčaju od Zahromić grada, slavne varmedije Zagrebske velikomu županu, ... : prigodom uzvišenja na čast velikoga župana od strane njegovih ilirskih čestiteljah na znak visokoga poštovanja i domorodne ljubavi / pěva Pavao Stoos, ...
Visokoblagorodnomu i presvetlomu ... Nikoli Zdenčaju od Zahromić grada, slavne varmedije Zagrebske velikomu županu, ... : prigodom uzvišenja na čast velikoga župana od strane njegovih ilirskih čestiteljah na znak visokoga poštovanja i domorodne ljubavi / pěva Pavao Stoos, ...