Narodu hervatskomu i serbskome u trojednoj kraljevivi Dalmacie, Hervatske i Slavonie ljubezni pozdrav / Jelačić, ban
Narodu hervatskomu i serbskome u trojednoj kraljevivi Dalmacie, Hervatske i Slavonie ljubezni pozdrav / Jelačić, ban