Mi baron Josip Jelačić od Bužima, ban harvatski ... svemu harvatskomu i slavonskomu narodu i puku od Boga pomoć i pozdrav : [Akoprem je već u kraljevinah Harvatskoj i Slavonii proglašeno, da je svaka urbarialska daća, tlaka i desetina carkvena dotargnuta, ...]
Mi baron Josip Jelačić od Bužima, ban harvatski ... svemu harvatskomu i slavonskomu narodu i puku od Boga pomoć i pozdrav : [Akoprem je već u kraljevinah Harvatskoj i Slavonii proglašeno, da je svaka urbarialska daća, tlaka i desetina carkvena dotargnuta, ...]