Ban hervatsko - slavonskom narodu / U Zagrebu dne 26. lipnja 1850. J. Jellačić, ban
Ban hervatsko - slavonskom narodu / U Zagrebu dne 26. lipnja 1850. J. Jellačić, ban