Juran i Sofia, ili: Turci kod Siska : domorodna junačka igra u 3 čina, od I. Kukuljevića Sakcinskog, s muzikom od g. Livadića, s osobitom sjajnostjom na novo u scenu metnuta po g. režiseru Vaniniu : predstavljat će se na ovdašnjem kazalištu po Domorodnom teatralnom družtvu
Juran i Sofia, ili: Turci kod Siska : domorodna junačka igra u 3 čina, od I. Kukuljevića Sakcinskog, s muzikom od g. Livadića, s osobitom sjajnostjom na novo u scenu metnuta po g. režiseru Vaniniu : predstavljat će se na ovdašnjem kazalištu po Domorodnom teatralnom družtvu