Stepko Šubić ili Bela IV. u Horvatskoj : drama u dva akta polag nemačkoga s promčnami od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga : deveto predstavljanje Domorodnoga teatralnoga družtva
Stepko Šubić ili Bela IV. u Horvatskoj : drama u dva akta polag nemačkoga s promčnami od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga : deveto predstavljanje Domorodnoga teatralnoga družtva