Komemoracija 30-godišnjice smrti Emila Zole (1902-1932) / Francuski klub studenata (Cercle Français des Etudiants) u Zagrebu
Komemoracija 30-godišnjice smrti Emila Zole (1902-1932) / Francuski klub studenata (Cercle Français des Etudiants) u Zagrebu