Kultura šunda i šund kulture : Književni petak, dvorana u Novinarskom domu, 3. 3. 1972., br. 398 / Igor Mandić ; urednik Stanislav Škunca