A. G. Matoš : Književni petak, dvorana u Novinarskom domu, 12. 10. 1973., br. 438 / Dragutin Tadijanović ... [et al.] ; urednik Stanislav Škunca