NazivSitni tisakEphemera
OpisZbirka elektroničkih izdanja sitnog tiska iz zbirke Zagrabiensia okuplja programe glazbenih i drugih kulturnih zbivanja u Zagrebu početkom 20. st.Collection of electronic editions of ephemeral print material from the Local History Collection Zagrabiensia, including programmes of music and other cultural events taking place in Zagreb at the onset of the 20th century.
  
Koncept Zbirka
rrep

≈ 25  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
18412 | Pozivnica : Hrv. pjev. družtvo
20028 | Poziv k predbrojenju za drugu polovinu VI. godišta Ilirskih Narodnih Novinah i Danice ilirske / Ljudevit Gaj
18416 | Pozivnica na koncert što ga priredjuje hrv. pjevačko družtvo "Kolo" uz sudjelovanje glasbe c. kr. pješ. pukovnije grofa Jelačića br. 69. u bašći svratišta "K caru austrijskomu" u utorak 10. kolovoza 1880
20027 | Proglas za pervu polovinu deveto-godišnjega tečaja 1843 Narodnih ilirskih novinah i Danice ilirske
19871 | Proglas : Teče evo dvadeset i osma godina, kako smo s Narodnim novinama i Danicom ... / Dr. Ljudevit Gaj
18415 | Pozivnica k ljetnoj zabavi što ju priredjuje hrv. pjevačko družtvo "Kolo" uz sudjelovanje glasbe c. kr. pješ. pukovnije Grofa Jelačića br. 69. u nedjelju dne 10. srpnja 1881. kod "Kamenitog stola"
18414 | Raspored silvestarske zabave što ju dne 31. prosinca 1903. zajednički priredjuju društva "Kolo" i "Sokol"
18417 | U subotu dne 4. rujna 1880. priredjuje Matica hrvatska u slavu sedamdesetgodišnjice Stanka Vraza svečani koncert uz sudjelovanje pjevačkih družtvah "Kola" i "Sloge", gdjice Marije Prikrilove, gg. De-Negri-a, A. Fijana, J. Kratochvila, A. Mandrovića, Iv. pl. Zajca i kazalištnog orkestra / [program] Narodno zemaljsko kazalište u Zagrebu ; [program] Hrv. pjevačko družtvo "Kolo" u Zagrebu
19870 | Osnova Matice ilirske / od ravniteljstva družtva čitaonice ilirske zagrebačke
18413 | Program prvoga svečanoga koncerta što ga daje hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo" dne 3. svibnja 1875. na korist "Umjetničkom domu" u Zagrebu u Redutnoj dvorani / Hrvatsko pjevačko družtvo "Kolo"