NazivIz opusa fra Bernardina SokolaFrom fra Bernardin Sokol's Opus
OpisIzbor crkvenih skladbi fra Bernardina Sokola i drugih autora čija je izdanja fra Bernardin Sokol priredio, a nalaze se u Zaštićenom fondu Glazbenog odjela Gradske knjižnice.
  
rrep

≈ 8  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprrep
19967 | Crkvene skladbe za jedan glas : uz pratnju orgulja : sv. I / priredio i izdao Bernandin Sokol
19955 | Slava euharistijskom Isusu : svezak I. : Zbirka "Divnoj dakle Tajni" I : (Tantum ergo) / priredio i izdao Bernardin Sokol
19956 | Živio nadbiskup dr. Antun Bauer! : zbirka skladbi u čast pape i biskupa / priredio i izdao Bernardin Sokol
19954 | Slava djevici - majci : svezak II. : zbirka Lauretanskih litanija I. / priredio i izdao Bernardin Sokol
19968 | Crkvene skladbe za jedan glas : uz pratnju orgulja : sv. II / priredio i izdao Bernandin Sokol
19995 | Slava nekrvnoj žrtvi : 12 misnih pjesama / priredio Bernardin Sokol
19994 | Glazbeni monolozi : za srednji glas uz pratnju glasovira : serija I / uglazbio i izdao Bernardin Sokol franjevac
19957 | Živio papa Pio XI.! / priredio i izdao Bernardin Sokol