Probrano po: Grafička građa
Prikazano 21-30 od 144 zapisa
Zagreb : crkva sv. Marka
Zagreb : crkva sv. Marka
21
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
Zagreb - Agram : dvorište palače bar. Vraniczanya
22
Zagrebački koturaški klub
Zagrebački koturaški klub "Orao"
23
Velika sokolska zabava
Velika sokolska zabava "Zagrebački zbor" : grupa sokolica i sokola
24
Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger
Utemeljitelji hrvatskog sokolstva : Franjo Hochmann : Dr. Josip Fon / R. Mosinger
25
Udruge sv. Roka za pogrebnu pripomoć željezničkih službenika
Udruge sv. Roka za pogrebnu pripomoć željezničkih službenika
26
Skupni portret jedne obitelji / S. Weinrich
Skupni portret jedne obitelji / S. Weinrich
27
Prvo zagrebačko družtvo gradjevnog obrta za podupiranje bolestnih članova
Prvo zagrebačko družtvo gradjevnog obrta za podupiranje bolestnih članova
28
Prvo hrvatsko katoličko pjevačko društvo Branimir
Prvo hrvatsko katoličko pjevačko društvo Branimir
29
Prvo hrvatsko gradjevno i obrtničko društvo za potporu bolesnih i nemoćnih članova
Prvo hrvatsko gradjevno i obrtničko društvo za potporu bolesnih i nemoćnih članova
30