Probrano po: Digitalne zbirke
Prikazano 211-240 od 280 zapisa
Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića
Smilje i kovilje / od Mirka Bogovića
211
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
Smilje i kovilje : pjesmice i priče : sa tri slike / hrvatskoj djeci poklanja August Harambašić
212
Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike
Slob. i kr. zem. glavni grad Zagreb : od godine 1892. do godine 1902. : sastavljeno po službenim podatcima : s 6 portraita, 8 svietlotisaka, 11 slika i 2 chromoslike
214
Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa.
Slavjanke : sa historičkimi primetbami / od Xa.
215
Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1864. mjeseca kolovoza, rujna i listopada obdržavana u Zagrebu glavnome gradu Trojedine kraljevine
Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1864. mjeseca kolovoza, rujna i listopada obdržavana u Zagrebu glavnome gradu Trojedine kraljevine
219
Priprava k nauci o glasbenoj harmoniji : za učiteljske škole / sastavio Vjenceslav Novak
Priprava k nauci o glasbenoj harmoniji : za učiteljske škole / sastavio Vjenceslav Novak
220
Pripověsti od Mirka Bogovića
Pripověsti od Mirka Bogovića
221
Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
Prigodom povratka iz Dalmacie dru. Ljudevitu Gaju u ime iskrenih narodnosti ilirske i njegovih prijateljah / čestituje Pavao Stoós
223
Pravila Hrv. sveučilišnog kluba
Pravila Hrv. sveučilišnog kluba "Academia" u Zagrebu
225
Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu
Pravila Hrv. literarnog sveučilištnog družtva Zastave na Kr. hrv. sveučilištu Franje Josipa I u Zagrebu
226
Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu
Pravila Gospojinskog kluba u Zagrebu
227
Pravila družtva
Pravila družtva
228
Pravila Društva hrvatskih književnika
Pravila Društva hrvatskih književnika
229
Poslovnik Društva hrvatskih književnika
Poslovnik Društva hrvatskih književnika
230
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
Po dragomu kraju / Dragutin M. Domjanić
231
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
Pjevačka obuka u pučkoj školi / obći dio napisao i za nižu pučku školu metodički obradio Vjenceslav Novak
232
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
Pjesme Ivana Mažuranića : sa slikom i autografom pjesnika ter sa fototipijom pjesnika na odru / izdao Vladimir Mažuranić.
233
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
Pjesme / Dragutin M. Domjanić
234
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
Pěsme i pripovědka / od Ljud. Vukotinovića
235
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
Pedeset godina tjelesnog uzgoja u Kr. gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu / sastavio Franjo Bučar
236
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
O zdravstvu staroga Zagreba / napisao Janko Barle
239